PREPRAVNÝ PORIADOK

A/ Zákazník je oboznámený s cenou jazdného podľa Jazdného cenníka, prípadne ústnou dohodou medzi oboma stranami.

B/ Batožinu je možné prepravovať, pokiaľ to dovoľuje batožinový priestor vozidla a nie sú tým ohrozené životy a zdravie posádky. Za obsah batožiny si zodpovedá prepravovaná osoba, v žiadnom prípade nie vodič.

C/ Povinnosť prepravy osoby zaniká vtedy, ak je osoba zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, po prípade ak je silne znečistená.

D/ Cestujúci má právo určiť si trasu jazdy, pokiaľ tým nebudú porušené pravidlá cestnej premávky. Povinnosťou cestujúcich je, pred jazdou sa riadne pripútať bezpečnostným pásom. Pokiaľ mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, je povinný na vyzvanie vodiča, preukázať sa lekárskym potvrdením.

E/ Preprava osôb detí, telesne postihnutých osôb, zrakovo postihnutých osôb, zvierat, je dovolená, pokiaľ tým nie je ohrozená prepravovaná osoba. Osoby mladšie ako 12 rokov a telesnou výškou nižšou ako 150 cm, nesmú byť prepravované na prednej sedačke vedľa vodiča. Domáce zvieratá je možné prepravovať, pokiaľ tým nie sú ohrození cestujúci a bezpečnosť cestnej premávky.

F/ Pokiaľ dopravca nedodrží podmienky prepravy osôb alebo dôjde k poškodeniu tovaru, je povinný po dohode s majiteľom škodu nahradiť.

G/ Zákazník je povinný pri preprave zásielok vopred sa dohodnúť s prepravcom na cene.

H/ Vo vozidle má prepravovaná osoba zákaz fajčiť a požívať alkoholické nápoje

SME TU PRE VÁS NON-STOP!
KONTAKT
0908 248 200
0903 825 646
0908 689 689
0907 838 202
0908 108 108

PARTNERI

asset-24x

Špecialisti na marketingovú a reklamnú komunikáciu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search